Start ] reageren ] actueel ] projecten ] foto's ] doelstelling ] route ]

 

Staand dood hout

Onder staand dood hout wordt verstaan bomen die dood maar nog niet omgevallen zijn. Ook een dode tak aan een boom of een gedeeltelijk dode boom wordt hieronder verstaan.

Volgens onderzoek kan in een natuurlijk bos tot 25 % van de aanwezige staande bomen dood zijn. Staatsbosbeheer hanteert tegenwoordig een percentage van 10 % staand dood hout.

 

Het belang van staand dood hout in een bos is o.a. het langzaam vrijkomen van de voedingstoffen uit het hout.

Bepaalde schimmels hebben zich gespecialiseerd in de omstandigheden die voorkomen in staand dood hout. Vaak zie je dan ook dode bomen bedekt onder lagen paddestoelen.

Voor veel insekten biedt dood hout de juiste woonplaats en het juiste voedsel.

Hier komen weer ander specialisten zoals spechten en insecteneters op af.